พส 012-2047 (12 มี.ค.63)-ขอส่งประกาศรับสมัครสอบ อว.และวว.ประจำปี 2563