เนื่องจากสภาวะการระบาดของ COVID 19 ในปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอน ทางที่ประชุมราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติของดการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ  NAT 2020  ส่วนในปีหน้าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป